பேராசிரியரின் MHJ வின் சட்டமன்ற செயல்பாடுகள் (2011-2016)

சட்டமன்றத்தில் சமுதாயத்தின் குரல் - MHJ முஸ்லிம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அதிகரிக்க வேண்டும - ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி -- MHJ சிறுபான்மை மக்களுக்கென தனியாக மருத்துவக்கல்லூரி தொடங்க சட்டசபையில் மமக கோரிக்கை முஸ்லிம்களுக்கு இடஓதுக்கீடு அதிகரிக்க வேண்டும் - சட்டசபையில் ம.ம.க.…

Continue Reading பேராசிரியரின் MHJ வின் சட்டமன்ற செயல்பாடுகள் (2011-2016)