• நான் இந்தியக் குடிமகன்/குடிமகள்
  • சட்டப்படி எனக்கு 18 வயதிற்கு மேலாகின்றது.
  • எனது சொந்த பணத்திலிருந்து மேற்குறிப்பிட்ட தொகையை முழு ஈடுபாட்டுடன் மனித நேய மக்கள் கட்சிக்கு வழங்குகிறேன்.
  • எவ்வித நிர்பந்தமுமின்றி இந்நிதியை மனமுவந்து அளிக்கின்றேன்
  • மனித நேய மக்கள் கட்சியின் செயற்பாட்டால் ஈர்க்கப்பட்ட நான் அக்கட்சிக்கு நிதியளிக்கின்றேன் என்று உறுதி கூறுகின்றேன்.
 
  • Appeal to Donate liberally to Manithaneya Makkal Katchi.
  • To Safeguard Humanity, Social Justice, Brotherhood, Social Equality and Equality of Opportunity.
  • Join us in this noble cause by donating liberally.
  • I as an 18 year old Indian citizen wholly convinced that Manithaneya Makkal Katchi is trailing hard to create a noble and just society would like to donate the above mentioned sum to Manithaneya Makkal Katchi on my own accord and with out any compulsion.